English flag English Version
Deutsche flag Deutsche Version


Om akupunktur Mellemrum

Akupunktur er en behandlingsform, der er baseret på behandlingserfaringer gennem 2-3.000 år i Østen.

Akupunktur kan afhjælpe mange sygelige tilstande og kan desuden være et supplement til den almindelige medicinske behandling.

Akupunktur virker også alment forebyggende.

En akupunkturlæge kan ud fra en energetisk model af det menneskelige legeme påvise tilstande, som analytiske laboratorieprøver, røntgen etc. ikke altid kan registrere.

Enhver akupunkturbehandling er individuel og bør tilrettelægges specielt for den enkelte patient ofte i samarbejde med egen læge eller hospital.

Læger anvender normalt kun nogle få sterile akupunkturnåle i behandlingen (eengangsnåle), og indstikket er stort set smertefrit.

En behandlingsserie er oftest fra 2 - 8 behandlinger.

Autoriseret lægelig akupunktur er uden bivirkninger.

Akupunktur kan fjerne trangen til at ryge efter 2 behandlinger.

Mange patienter har gennem årene undgået gentagne infektioner ved 2 gange årligt (forår og efterår) at få 2 - 3 forebyggende akupunkturbehandlinger.


For yderligere information henvises til Læge Ole Dahls bøger om akupunktur

Mellemrum